Αν μπορείτε να δείτε παρακάτω έναν περιστρεφόμενο κύβο τότε είστε έτοιμοι να εισέλθετε στην τριδιάστατη αναπαράσταση της παλιάς πόλης επιλέγοντας με αριστερό κλικ τη λέξη Είσοδος που βρίσκεται κάτω από τον κύβο.

Είσοδος
Αν δεν βλέπετε τον κύβο τότε θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε ένα VRML plug-in για τον πλοηγό σας. Αφού εγκαταστήσετε το plug-in θα μπορέσετε να επισκεφθείτε την τριδιάστατη αναπαράσταση της παλιάς πόλης.