Αν μπορείτε να δείτε παρακάτω έναν περιστρεφόμενο κόκκινο κύβο τότε είστε έτοιμοι να εισέλθετε στην τρισδιάστατη αναπαράσταση της παλιάς πόλης επιλέγοντας με αριστερό κλικ την λέξη Είσοδος που βρίσκεται κάτω από τον κύβο.

Ο Πλοϋγός σας δείχνει να μην υποστηρίζει στοιχεία EMBED. Εάν έχετε κάποιον εξωτερικό VRML viewer, δοκιμάστε να καλέσετε το http://www.67100.gr/lq/lq.gz


Είσοδος
Αν δεν βλέπετε τον κύβο τότε θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε ένα VRML plug-in για τον πλοηγό σας. Αφού εγκαταστήσετε το plug-in θα μπορέσετε να επισκεφθείτε την τρισδιάστατη αναπαράσταση της παλιάς πόλης.

Cortona VRML Client for MS Windows - Parallel GraphicsVRML Client for LinuxCortona VRML Client for MAC - Parallel Graphics