Αφετηρία και ίσως αφορμή για τη δημιουργία της συγκεκριμένης ιστοσελίδας αποτελεί η προσωπική ανάγκη περιγραφής του μεγαλείου της πολιτιστικής κληρονομιάς με έναν "εναλλακτικό τρόπο".

Η επίδραση της τεχνολογικής προόδου στην μελέτη και σύνοψη μνήμης ατόμων και ομάδων είναι τεράστια. Η καθημερινή βίωση μίας καλπάζουσας τεχνολογικής προόδου και η συνεχής αγωνία οικειοποίησης της πληροφορίας αλλά και της νέας τεχνολογίας μας οδήγησαν στην εικονική πραγματικότητα. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει την απόκτηση γνώσης και εμπειρίας μέσα από ένα πραγματικού χρόνου διαδραστικό ψηφιακό περιβάλλον.

Σας καλωσορίζουμε στην τρισδιάστατη αναπαράσταση της Παλιάς Πόλης της Ξάνθης και ελπίζουμε να δώσουμε σε πολλούς το έναυσμα να επισκεφτούν και να βιώσουν την ομορφιά της από κοντά.