Τρισδιάστατη αναπαράσταση της πόλης των Σερρών

Πλοηγήστε με τα βελάκια του πληκτρολογίου (περπάτημα) και το ποντίκι ( στροφή κεφαλής).